Friday, October 24, 2014

NAMPAK

Nampak
kau nampak
kau tentu nampak
kau tentu dah nampak

Kau nampak apa yang aku nampak
kau tentu nampak apa yang aku nampak
kau tentu dah nampak apa yang aku nampak

Nukilan buat Cikgu Basri GPK Kokurikulum SKBP 2014
Muhammad Zahidil Zahid