Friday, July 11, 2008

Apa itu PPBK?

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER

Kita mungkin tidak sedari bahawa PPBK telah lama diperkenalkan, namun hanya segelintir tenaga pengajar mengaplikasikannya.

Sesungguhnya, Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) ialah pengajaran atau pembelajaran yang dilaksanakan secara terancang dan akan menghasilkan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan perisian khusus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer. Penggunaan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) secara terancang akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan, aktif dan bermutu.

Berdasarkan keberkesanan yang sedia diketahui maka, berikut ialah jenis atau teknik PPBK yang diadaptasi dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran:

i. Tutorial
Berguna untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun (Alessi dan Trollip, 1991) dan bertindak sebagai tutor yang menyampaikan pengajaran. Pelajar boleh belajar mengikut kemampuan dan merekodkan aktiviti pembelajaran mereka jika tutorial dibangunkan dengan baik.

Tutorial turut digunakan dalam latihan (Scheafermeyer, 1990), pengukuhan dan penyelesaian masalah (Alessi & Trollip, 1985) serta untuk mengajar konsep-konsep yang konkrit dan abstrak dengan menggunakan ilustrasi, animasi, soalan serta teks juga video dan audio yang mampu merangsang pelajar.

ii. Latih Tubi
Latih tubi dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan dilaksanakan secara kendiri. Pelajar diberi beberapa soalan manakala komputer akan memberi maklum balas berdasarkan jawapan mereka.

Alessi dan Trollip (1991) telah mencadangkan cara pemilihan yang sesuai secara pilihan rawak

iii. Permainan
PPBK yang semakin popular masa kini dengan mengguanakan pendekatan belajar sambil bermain untuk menarik minat pelajar menjadikan pembelajaran sesuatu yang menyeronokkan.

Dalam melaksanakan permainan dalam pengajaran, guru perlu berhati-hati agar objektif permainan adalah sesuai dengan objektif pengajaran (MacFarlane & Sparrowhawk, 2002).

iv. Simulasi
Didefinisi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. Pelajar berpeluang untuk menjalankan aktiviti untuk menguji hipotesis dan memahami kesan sesuatu tindakan terhadap sesuatu sistem atau keadaan sebelum menghadapi sesuatu keadaan sebenar.

Pengunaan simulasi selepas sesuatu pengajaran akan mengukuhkan pemahaman pelajar dan dapat memperbetulkan kesilapan persepsi yang mungkin diperolehi semasa pembelajaran sebenar.

v. Tunjuk Cara
Berguna untuk menunjukkan kepada pelajar sesuatu prosedur. Pelajar boleh memahami sesuatu prosedur sebelum melakukannya dalam keadaan sebenar. Lebih-lebih lagi melibatkan sesuatu proedur yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas disebabkan kekurangan peralatan, berbahaya atau terlalu kompleks.

Penggunaan beberapa gambar bersiri, simulasi atau animasi boleh digunakan untuk kaedah ini. Perlakuan secara interaktif, latihan berulang kali sehingga mahir dan lebih yakin diberi kepada pelajar sebelum melaksanakannya sesuatu prosedur dalam keadaan sebenar.

vi. Ujian
Guru boleh mengukur dan menilai pencapaian pelajar dengan semerta. Soalan-soalan jenis objektif, isi tempat kosong, padanan, benar- salah dan sebagainya sesuai digunakan bagi PPBK ini.

Pelajar akan mendapat maklum balas terhadap pencapaian mereka dengan serta merta dalam situasi terkawal. Pencapaian didiagnogsis untuk menilai pencapaian pelajar dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dengan mengesan kelemahan pelajar dan kenal pasti tindakan seterusnya dalam merangka pembelajaran yang sesuai untuk pemulihan.

Dengan ini fikir-fikirkanlah, adakah anda seorang guru yang mengaplikasikan PPBK.

Guru Bahasa Melayu 2008
Kelompok Jengka

Anakku Hypotonea

Nur 'Aisyah Zahraa binti Zahid
Lahir 25 November 2002 (Hospital Kulim, Kedah)
Didiagnosis mengidap hypotonea minggu pertama kelahiran
Mendapat therapi di Hospital Sultan Hj. Ahmad Shah Temerloh (Hospital Pakar)
Kini dalam Tahun 1 Kelas Pendidikan Khas
Masih tidak mahu bercakap tetapi telah boleh berjalan sendiri.
Dialah Anak Manjaku Nur 'Aisyah Zahraa

Pengakap Jengka

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

Pertubuhan ini akan menjangkau usia 100 tahun pada tahun ini (2008) berdasarkan sejarah penubuhannya di Malaysia. Dalam seabad usianya itu, kedewasaannya tidak disedari oleh kebanyakan pihak bahawa pertubuhan sukarela ini ditubuhkan di bawah Low of Malaysia, Act 409, Scouts Association of Malaysia (Incorporation) Act 1968. Pindaan Akta 143, Akta Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia 1974, akta ini antaranya menyatakan “Penalti. 13A. Seseorang yang melanggar mana-mana daripada peruntukan-peruntukan Akta ini boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu bulan.”

Sesungguhnya kegemilangan pengakap suatu masa dahalu, tenggelam diarus zaman disebabkan kelekaan dan tidak kefahaman tentang kepengakapan oleh pelbagai pihak dipelbagai peringkat. Kita sedari bahawa kepimpinan pengakap menyusuri dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, institusi perguruan, institusi pengajian tinggi, pertubuhan belia, khidmat masyarakat, daerah/bahagian, negeri hingga kepada kerajaan persekutuan. Tiga kementerian memegang tanggungjawab mengenai pengakap iaitu, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi. Namun pengakap terus dicanang sebagai NGO yang mesti bergerak secara NGO. Siapakah pengakap sebenarnya.

Kini kelahiran Bee Scouts (Pengakap Lebah) yang melibatkan kanak-kanak tadika dan prasekolah hingga berusia 8 tahun dalam proses penubuhan. Usaha ini adalah berikutan matlamat mencapai 2 juta pengakap menjelang 2010. Sesungguhnya Persekutuan Penagakap Malaysia adalah ahli kepada World Scout dan Asian Region.

Namun kita di peringkat sekolah sentiasa berasa gah dengan pencapaian tak ke mana-mana yang ditekankan menerusi perkhemahan Kempori, Kolobori, tetepi tercicir dari penyertaan peringkat antarabangsa seperti persidangan pengakap sedunia, seminar pengakap remaja sedunia, Jambori Pengakap Sedunia dan pelbagai aktiviti diperingkat Rantau Asia mahupun dunia. Kita mungkin hanya pengakap kampung, skim lencana yang dimiliki hanya sekadar lencana keahlian.

Fikir-fikirkanlah ke manakah arah tuju pengakap kita.

Sekali berpengakap, selama-lamanya pengakap. BUAT HABIS BAIK.

Penolong Pesuruhjaya
Persekutuan Pengakap Jengka